(1)
, . . El Grup De Treball De Geografia Dels Tèxtils. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 187-190.