(1)
, . . Dels Actes De La Casa De Caritat. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 181-184.