(1)
Majoral i Moliné, R. Primer col·loqui Catalano-Magiar Sobre Planejament Regional I Urbà : (Barcelona 31 De Març - 5 d’abril De 1987). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 177-179.