(1)
, . . Antoni Montserrat a La Societat Catalana De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 173.