(1)
, . . Manuel Larrosa a La Societat Catalana De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 171-172.