(1)
Ortuño i Ginestar, V. Sobre Les Edicions Al País Valencià. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 123-128.