(1)
Casassas i Simó, L. Les Raons d’un Homenatge. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 13-14.