(1)
, . . Acta De La Tercera Sessió Plenària Del Grup Permanent De Treball Internacional De Geografia Dels Tèxtils. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 169-175.