(1)
Casassas i Simó, L. Fibres Tradicionals I emplaçaments Industrials a La Regió De Barcelona. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 117-128.