(1)
, . . Societat Catalana De Geografia - Curs 1984-85. Estat De Comptes. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 191.