(1)
Bertran i Gonzàlez, E. Lluís Solé I Sabarís: Una lliçó De Ciutadania I Una lliçó acadèmica. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 83-84.