(1)
Casassas i Simó, L. Ara Fa Justament Cinc anys... Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 77-79.