(1)
Mateu i Giral, J. Sobre Els Pecats De Joventut. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 51-52.