(1)
Mendizàbal i Riera, E. Reflexions Sobre l’aportació De Lluís Solé I Sabarís Al Debat De La Divisió Territorial De Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 47-50.