(1)
Olóndriz i Riera, I.; Mendizàbal i Riera, E. L’Evolució De Les Fibres I Altres Factors Locacionals En Els Inicis De La Colònia Sedó. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 41-50.