(1)
, . . Programa De La III Sessió Plenària Del Grup Permanent De Treball Internacional De Geografia Dels Tèxtils : El Paper De Les matèries Primeres En La Localització De La Indústria tèxtil. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 127-129.