(1)
Saff, G.; Casellas, A. Un Paisatge Neoliberal I Desigual: Els Desafiaments I Les estrat├Ęgies Dels Departaments De Geografia Dins Del Sistema Educatiu Dels Estats Units. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2023, 131-152.