(1)
Mendizàbal, E. De La Passió I Dels Perills De Comprar I Vendre Llibres a Barcelona. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2023, 67-106.