(1)
Quintero Castro, N. La Xarxa De Biblioteques Rurals De Cajamarca (PerĂº): Un Estudi De Cas De Geografia Cultural. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2022, 83-110.