(1)
Paül, V.; Alberich, J. Més Enllà Del 92: Una Nota Dels Editors. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2022, 5-8.