(1)
Panareda, J. M.; Boccio, M. Dinàmica De l’aqüífer, Canvis d’ús I De percepció: El Curs Mitjà De La Tordera (Sistema Mediterrani Català). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 277-289.