(1)
Boccio, M. El Nom De Les Plantes En l’escriptura jeroglífica De l’antic Egipte. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 265-275.