(1)
Mendizàbal i Riera, E. Els Boscos, El Bosc, Els Arbres I l’arbre Vistos Des De Les Geohumanitats. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 231-249.