(1)
Tort-Donada, J. Una Manera d’interrogar El món. Apunts Per a Una Lectura geogràfica De Stefan Zweig. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 219-229.