(1)
Andreu-Lara, C.; Ojeda-Rivera, J. F.; Villa Díaz, Águeda; Villa Díaz, J. El Transcurs De l’aigua. Diàleg Humanista Davant Els Paisatges Dels Aiguamolls Del Guadalquivir. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 201-218.