(1)
Viana Suberviola, E.; Fernández Salinas, V. Referents geopolítics De La Situació Legal De La Comunitat LGBTI. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2018, 161-177.