(1)
Paül, V. El Paisatge En La Geografia De Catalunya De l’editorial Aedos: Algunes Lectures Interpretatives. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2017, 137-171.