(1)
Parella, M. Anna Borbonet I Macià (1935-2016). Toponomista De l’Institut Cartogràfic De Catalunya, Per Miquel Parella. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2017, 249-250.