(1)
Galcerán Vila, M. La Representació cartogràfica Del Vell I El Nou En La Ciutat Del Segle XVIII. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2015, 217-234.