(1)
Nadal, F. Jesús Burgueño; M. Mercè GrAs (2014). Atles De La Catalunya Senyorial. Els Ens Locals En El Canvi De règim (1800-1860). Barcelona: Institut Cartogràfic I Geològic De Catalunya; Departament De Governació I Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2014, 165-174.