(1)
Trepat i Deltell, E. Ignasi Aldomà [ed.] (2013). L’aigua, Patrimoni De La Catalunya Seca. Passat I Present En l’entorn De Torrebesses Lleida: Ajuntament De Torrebesses; Pagès Editors, 175 P. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2014, 165-174.