(1)
Oliveras, J.; Forcadell, X. Presentació De La Jornada. "L’organització Territorial Dels Governs Locals". Treb. Soc. Catalana Geogr. 2014, 7-19.