(1)
Nadal, F. La Cartografia Municipal De Sabadell Durant La Segona Meitat Del Segle Xix (1858-1886). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2014, 181-204.