[1]
Olcina Cantos, J. 2013. Riscos climàtics i canvi climàtic en el litoral mediterrani espanyol: un escenari d’incerteses. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 76 (Dec. 2013), 181–203.