[1]
de la Barrera, F. and Moreira, D. 2013. Reconèixer com els serveis ecosistèmics del Parc Mahuida (Santiago de Xile) beneficien els ciutadans: una estratègia per vincular la protecció d’ecosistemes naturals a sistemes urbans. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 75 (Jun. 2013), 243–253.