[1]
Tello, E. 2013. La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 75 (Jun. 2013), 195–221.