[1]
Mollá Ruiz-Gómez, M. 2013. El nou Madrid: infraestructures contra natura. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 75 (Jun. 2013), 165–184.