[1]
Domingo, A. 2013. "Català és. " El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 75 (Jun. 2013), 9–32.