[1]
Aldomà-Buixadé, I. 2012. Del conflicte d’usuaris a la confrontació política passant per l’autoafirmació regional. A propòsit de la crisi de la sequera del 2008 a Barcelona i els transvasaments. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 74 (Dec. 2012), 11–39.