[1]
Quintana Segalà, J.X. and Morillas Torné, M. 2012. Algunes problemàtiques de la cartografia històrica. El cas de la Primera Guerra Carlina a Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 73 (Jun. 2012), 193–210.