[1]
, . 2005. Índex onomàstic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 2 (Apr. 2005), 117–126.