[1]
Cuadrado Ciuraneta, S. 2008. Les Transformacions dels assentaments a la plana de l’Alt Empordà: un estat de la qüestió. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 367–388.