[1]
Shobe, H. 2008. Lloc, esport i globalització: donant sentit a la marca Barça. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 239–257.