[1]
Monk, J. 2008. Teixint una teranyina. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 177–182.