[1]
McNeill, D. 2008. The Politics of architecture in Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 167–175.