[1]
McNeill, D. 2008. Les Polítiques d’arquitectura a Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 157–166.