[1]
Kramsch, O.T. 2008. El Comtat Yoknapatawpha a la Mediterrània: Barcelona, Capital Literària de les lletres catalanes i del Tercer Món (1962-1975). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 101–127.