[1]
Luna Garcia, A. 2008. Editorial. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 13–16.