[1]
, . 2008. Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2005-06. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 423–430.