[1]
Tuneu Isern, I. 2008. Pluviometria de Gurb i comparació amb altres punts de la comarca. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 391–393.